บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ตรวจไว้ก่อนดีกว่าแก้ วิธีตรวจเช็ค ไฟรั่ว

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ตรวจไว้ก่อนดีกว่าแก้ วิธีตรวจเช็ค ไฟรั่ว ปัญหาไฟรั่วเป็นปัญหาอันตรายจากไฟฟ้า ที่หลายคนอาจเคยเจอ ปัญหานี้เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังอย่างมากเพราะอาจอันตรายถึงขั้นไฟไหม้ บาดเจ็บ สูญเสียทรัพย์สิน และอาจถึงขั้นสูญเสียชีวิต การตรวจเช็คไฟรั่วขั้นพื้นฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ไว้ เพื่อความปลอดภัย

ก่อนจะตรวจเช็คว่าไฟรั่วหรือไม่ สามารถสังเกตได้ง่ายๆจาก ค่าไฟที่สูงขึ้น เครื่องตัดไฟในบ้านตัดบ่อย ความร้อนในบ้านที่ร้อนผิดปกติ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมิเตอร์ไฟฟ้ายังทำงานอยู่ หรือจับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโลหะแล้วถูกไฟดูด หากมีเหตุการณ์เหล่านี้ สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนได้เลยว่า ไฟรั่วหรือไม่

ไขควงวัดไฟ เป็นอุปกรณ์เพื่อการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ารั่วหรือไม่ ราคาถูกและใช้งานง่าย โดยให้จับที่ด้ามของไขควงวัดไฟ ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปแตะหรือสัมผัสส่วนเปลือยของไขควง จากนั้นนำปลายไขควงแตะไปที่พื้นผิวของโครงที่เป็น โลหะของเครื่องไฟฟ้าที่กำลังใช้งาน หากหลอดไฟที่ด้ามไขควงนั้นสว่างขึ้นแสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นเกิดไฟรั่ว ต้องระวังและหลีกเลี่ยงการใช้งาน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้มาตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนในบ้าน